Nya krav på registering

Senast 21 april ska alla som driver en anläggning med landlevande djur eller avelsmaterial ha registrerat sin anläggning.

De nya reglerna innebär att du som har fjäderfän, oavsett hur många, ska registrera din anläggning hos Jordbruksverket. Kravet gäller alltså även dig som har höns för personligt bruk.

Registret är inte ett förflyttningsregister. Du behöver alltså inte rapportera så snart dina djur förflyttas. Men när din anläggning byter inriktning eller väsentligt förändrar antal djur ska du registrera ändringen.

De arter som du måste anmäla är ankor, duvor, fasaner, gräsänder, gäss, höns av arten Gallus gallus (alla tamhöns är av arten Gallus gallus), kalkoner, pärlhöns, rapphöns, strutsfåglar och vaktlar.

Årsmötet 6 mars Inställt

årsmötet den 6 mars är inställt tills vidare p.g.a. Covid-19.

Nytt datum kommer…

Årets vinnare!

Sveriges fjäderfäklubb gratulerar Bertil Larsson till vinsten
och tackar alla medverkande, sponsorer och medlemmar!

Se hela prislistan