Årsmöte

2 oktober kl. 10.00 på Huseby bruk, snickeriet.
Efter det hjälps vi åt att sätta upp burarna inför utställningen helgen efter.


Fjäderfäutställning 2021

9-10 oktober med publik enligt då gällande regler.

Anmälningsblankett