Fjäderfäutställning på Huseby bruk 12-13 oktober 2019