HEDERSPRISLISTA VID S.F.K:s
  Fjäderfäutställning på Huseby Bruk 6-7 okt. 2018

Best in Show och SRF:s vandringspris kat. Nr. 252
Kejsaranka äg. Titti Sjöberg  97p
 
Iwan Kranthz vandringspokal till kat. Nr. 179
Sebright äg Bertil Larsson 96p

Sven-Erik Vejvis pris till
Bästa Australorp äg. Eva Liedberg 93p

96 poäng

Kat.Nr 82 Dv Wyandotte äg. William Svensson
Kat.Nr 246 Sv gul anka äg. Eva Liedberg
Kat.Nr 242 Tysk Peking Anka äg. Magnus Olofsson

95 poäng

Kat.Nr 235 Tysk Peking anka äg. Caroline Alfredsson
Kat.Nr 76 Dv sussex äg. Andreas Nilsson
Kat.Nr 66 Araucana äg. Emil Persson
Kat.Nr 57 Vorwerk äg. Magnus Olofsson
Kat.Nr 63 Sv Svarthöna äg. Dennis Lööv
Kat.Nr 275 Skånegås äg. Anders Engberg
Kat.Nr 105 dv Kockin äg. Daniel Gardelius
Kat.Nr 124 dv Modern engelsk äg. Christer Larsson
Kat.Nr 128 dv Modern engelsk äg. Christer Larsson
Kat.Nr 219 Harlekin Anka äg. Dennis Lööv
Kat.Nr 190 Sebright äg. Bertil Larsson
Kat.Nr 202 dv Silke äg Borglin/Pettersson
Kat.Nr 160 Benbefjädrad äg. Sune Turesson
Kat.Nr 233 Campbell Anka äg. Dennis Lööv
Kat.Nr 273 Pilgrimsgås äg. Anders Engberg

94 poäng

Kat.Nr 5 Sussex äg. Lennart Nyh
Kat.Nr 52 Vowerk äg. Daniel Gardelius
Kat.Nr 86 dv Wyandotte äg. Eva Liedberg
Kat.Nr 23 Mechlener äg. Dennis Lööv
Kat.Nr 116 dv Kochn äg. Daniel Gardelius
Kat.Nr 271 Smaragdanka äg. Emil Persson
Kat.Nr 198 Eikenburger  äg. Bertil Larsson
Kat.Nr 255 Amerikansk Peking äg. Dennis Lööv
Kat.Nr 192 Eikenbuger äg. Bertil Larsson
Kat.Nr 119 dv Modern engelsk äg. Christer Larsson
Kat.Nr 33 Bielefelder äg. Lennart nyh
Kat.Nr 147 Sv Dvärg äg. Arne Johansson
Kat.Nr 118 dv Kochin äg. Daniel Gardelius
Kat.Nr 165 Benbefjädrad äg Sune Turesson
Kat.Nr 181 Sebright äg. Bertil Larsson

93 poäng

Kat.Nr 277 Skånegås Andreas Nilsson
Kat.Nr 1 Brahma äg. Helen Tagesson
Kat.Nr 91 dv Wyandotte äg. Wiliam Svensson
Kat.Nr 98 dv Welsumer äg. Daniel Gardelius
Kat.Nr 113 dv kochin äg. Agneta Pettersson
Kat.Nr 134 dv Modern engelsk äg. Christer Larsson
Kat.Nr 137 dv Fönix äg. Mattis Lööv
Kat.Nr 170 Benbefädrade äg. Sune Turesson
Kat.Nr 258 Magpie anka äg. Emil Persson

Juniorer:
Emil Persson, Mattis Lööv, William Svensson

Reservation för fel och felskrivningar