Covatutto24

Föreningen har 2 äggkläckare som medlemmar kan hyra för 200 kr/månad.
Kontakta
Åsa Bjöklund, Hjortsberga tel. 0472-148 48
eller
Lennart Nyh, Vislanda tel. 079-332 74 58
om du vill boka äggkläckare.