Klubben bildades vid ett offentligt möte i Tingsryds bygdegård den 31 mars 1961.

Medlemsavgiften bestämdes till 10 kr/år och ringpriset till 15 öre/st.

Det beslutades att hålla en fjäderfäutställning på hösten samma år, då gärna i samarbete med duvavelsföreningen.

Första utställningen hölls i Gotemplargården i Växjö den 20-22 oktober 1961. Utställningsburar hade inhandlats, en stor investering för den nystartade klubben. Första utställningen på Huseby Bruk hålls redan 1962. På grund av Fröken Florence Stephens stora intresse för rasfjäderfä har de flesta utställningar ägt rum där. De första åren hölls utställningen i parken och senare i snickeriet.

1970 hölls vår utställning i Araby, Växjö. Från 1971-1977 hölls klubbens utställning i Parken, Urshult.
Åren 1978 och 1979 hölls utställningen på Ingelstads Lantbruksskola.

foto: Benny Ask

Från 1980 och fram tills i dag hålls utställningen åter i snickeriet på Huseby Bruk. 1987 började vi anordna en smådjursdag på Huseby den andra söndagen i Juli, med visning och försäljning av fjäderfän och andra smådjur. Smådjursdagen är lika populär som när den startade 1987, en trevlig utflykt till Huseby för att titta på djuren och den vackra parken.