HEDERSPRISLISTA VID S.F.K:s
Fjäderfäutställning på Huseby Bruk 2016

Best in Show och SRF:s vandringspris

14519800_10205598450320401_6085756960973378178_n
kat. Nr. 238 Sebright  Äg. Bertil Larsson  97p

Jan Jenå, Flyinge, vandringspokal för juniorer till 
Kat. Nr. 113 Australorps Äg. Ella Gardelius 96p
(3 i rad och går ut)

Iwan Kranthz vandringspokal till
kat. Nr. 53
Hamburger.  Äg. Eva Liedberg  97p

Dennis Lööv:s vandringspris till bästa voljär
kat. Nr. 361 Lantgås m hätta  95p Äg. Catalin Johansson

97 poäng
Kat.Nr 279 Silkeshöns Borglin/Pettersson

96 poäng
Kat.Nr 300 Cayuga anka Emil Persson
Kat.Nr 319 svensk gul anka Andreas Nilsson

95 poäng
Kat.Nr 142 Moderna engelska Christer Larsson
Kat.Nr 10 Bielefelder Lennart Nyh
Kat.Nr 218 Antwerpen Skägg Kent Sjölin
Kat.Nr 145 Moderna engelska Åsa Björklund
Kat.Nr 128 Gamla engelska Bertil Larsson
Kat.Nr 251  Sebrigth Bertil Larsson
Kat.Nr 149 Moderna engelska dv Christer Larsson
Kat.Nr 29 Kraienköppe Marie Eriksson
Kat.Nr 43 Leghorn Andreas Nilsson
Kat.Nr 123 Kochin Daniel Gardelius
Kat.Nr 291 Amrock dv Marie Farnestam Cervin
Kat.Nr 152 Moderna engelska dv Christer Larsson
Kat.Nr 82 New Hampshire dv Martn Nyh Tagesson
Kat.Nr 106 Wyandotte dv fam. Kjelsson
Kat.Nr 313 tysk peking Magnus Olofsson
Kat.Nr 288 Silke dv Borglin/Pettersson
Kat.Nr 126 kockin dv Ella Gardelius
Kat.Nr 154 Moderna engelska dv Christer Larsson
Kat.Nr 198 Chabo Bertil Larsson
Kat.Nr 206 Antwerpen skägg Kent Sjölin
Kat.Nr 158 Moderna engelska dv Christer Larsson
Kat.Nr 184 Benbefjädrad Sune Turesson
Kat.Nr 327 svensk anka Andreas Nilsson

94 poäng
Kat.Nr 6 Brahma Helen Tagesson
Kat.Nr 14 Welsumer Gösta Östegren
Kat.Nr 57 svensk svarthöna Dennis Lööv
Kat.Nr  174 Brahma Gösta Östegren
Kat.Nr 70 Sussex dv Ida Nilsson
Kat.Nr  302 Harlekin anka Dennis Lööv
Kat.Nr  239 Sebrith Bertil Larsson
Kat.Nr  257 Knölgås Ida Nilsson
Kat.Nr  178 Benbefjädrad Sune Turesson
Kat.Nr  230 Antwerpen skägg Kent Sjölin
Kat.Nr  344 Rouen Clair anka Emil Persson
Kat.Nr 71 Sussex dv Eva Liedberg
Kat.Nr  256 Eikenburger Bertil Larsson
Kat.Nr  190 Benbefjädrad Sune Turesson
Kat.Nr  310 Campellanka Dennis Lööv
Kat.Nr  369 Skånegås voljär Catalin Johansson
Kat.Nr 99 Wyandotte dv Fam. Kjellsson
Kat.Nr 118 Kochin dv Daniel Gardelius
Kat.Nr  148 Modern engelsk Åsa Björklund
Kat.Nr  354 Skånegås Catalin Johansson
Reservation för fel och felskrivningar

Juniorer
Agnes Bäckås
Amanda Bäckås
Ella Gardelius
Albin Kjellsson
Nils Moritz
Ture Moritz
Martin Tagesson Nyh
Emil Persson
Kasper Sjölin-Nilsson