HEDERSPRISLISTA VID S.F.K:s
Fjäderfäutställning på Huseby Bruk 7 – 8 oktober 2017


Best in Show och SRF:s vandringspris kat. Nr. 289


Rouen Clair  Äg. Emil Persson  97p

Iwan Kranthz vandringspokal till kat. Nr. 122
Moderna engelska.  Äg. Christer Larsson  97p

97 poäng
Kat.Nr 238 Cayugaanka äg. Titti Sjöberg
Kat.Nr 286 Kjejsaranka äg. Titti Sjöberg

96 poäng
Kat.Nr 119 dv Modern engelsk äg. Christer Larsson
Kat.Nr 229 Silkeshöns äg. Borglin/Pettersson
Kat.Nr 247 W. Harlekin äg. Dennis Lööv
Kat.Nr 278 Svensk gul anka äg. Andreas Nilsson
Kat.Nr 125 dv Modern engelsk äg. Christer Larsson
Kat.Nr 191 Sebrigth äg. Bertil Larsson
Kat.Nr 290 Smaragdanka äg. Emil Persson
Kat.Nr 197 Sebrigth äg. Bertil Larsson
Kat.Nr 300 Frankisk Lantgås äg. Anders Engberg

95 poäng
Kat.Nr 21 Amrock äg. Eva Liedberg
Kat.Nr 62 Oshamo äg. Anders Engberg
Kat.Nr 269 Tysk Peking äg. Caroline Alfredsson
Kat.Nr  99 dv Australorps äg. Daniel Gardelius
Kat.Nr 35 Orloff äg. Arne Johansson
Kat.Nr 203 Sebrigth äg. Thomas Håkansson
Kat.Nr 49 Sv Svarthöna äg. Dennis Lööv
Kat.Nr 117 dv Araucana äg. Kjetil Gudmestad
Kat.Nr 207 Sebrigth äg. Bertil Larsson

94 poäng
Kat.Nr 14 Sussex äg. Lennart Nyh
Kat.Nr 24 Australorp äg. Emil Persson
Kat.Nr 111 dv Paduan äg. Borglin/Pettersson
Kat.Nr 127 dv Modern engelsk äg Christer Larsson
Kat.Nr 60 Moderna engelska äg. Dennis Lööv
Kat.Nr 131 dv Andalusier äg Thomas Håkansson
Kat.Nr 136 Bantam äg. Ida Nilsson
Kat.Nr 90 dv Wyandotte äg. Eva Liedberg
Kat.Nr 154 Benbefjädrad äg. Ida Nilsson
Kat.Nr 58 Moderna engelska äg. Dennis Lööv
Kat.Nr 180 Antwerpen Skägg äg. Kenth Sjölin
Kat.Nr 260 Campbellanka äg. Dennis Lööv
Kat.Nr 210 Sebrigth äg. Albin Kjellsson
Kat.Nr 302 Färöiskgås äg. Anders Engberg
Kat.Nr 160 Benbefjädrad äg. Sune Turesson
Kat.Nr 173 Antwerpen skägg äg Kasper Sjölin Nilsson
Kat.Nr 221 Eikenburger äg. Bertil Larsson

93 poäng
Kat.Nr 92 dv Wyandotte äg. Stine Kjellsson
Kat.Nr 66 dv sussex äg. Kasper Sjölin-Nilsson
Kat.Nr 94 dv Wyandotte äg. Eva Liedberg
Kat.Nr 282 svensk anka äg. Andreas Nilsson
Kat.Nr 33 Mechlener äg. Dennis Lööv
Kat.Nr 74 dv sussex äg Kent Sjölin
Kat.Nr 39 Italienare äg. Dennis Lööv
Kat.Nr 95 dv Wyandotte äg. Eva Liedberg
Kat.Nr 18 Sussex äg. Lennart Nyh
Kat.Nr 136 Bantam äg. Ida Nilsson
Kat.Nr 158 Benbefjädrad äg. Sune Turesson
Kat.Nr 234 Silkes äg. Lena Bengtsson
Kat.Nr 215 Eikenburger äg. Bertil Larsson
Kat.Nr 242 Cayuganka äg Emil Persson
Kat.Nr 213 Sebrigth äg. Bertil Larsson
Kat.Nr 264 Campbellanka äg. Magnus Olofsson
Kat.Nr 95 dv Wyandotte äg. Eva Liedberg

Juniorer:
Agnes Bäckås
Amanda Bäckås
Albin Kjellsson
Emil Persson
Kasper Sjölin-Nilsson

 

Reservation för fel och felskrivningar