HEDERSPRISLISTA VID S.F.K:s

  Fjäderfäutställning på Huseby Bruk 2013

vinnare_2013

Best in Show och SRF:s vandringspris

kat. Nr.  415 Skånegås  Äg. Lars Hermodsson 96 p

Jan Jenå, Flyinge, vandringspokal för juniorer till

Kat. Nr. 30 Wyandotte äg.Philip Hermodsson 96p

Iwan Kranthz vandringspokal till

kat. Nr. 102 Wyandotte.  Äg. Corina Frid 96p

Dennis Löövs vandringspris till bästa voljär

kat.nr. 426 Steinbachergås äg Anne-Charlotte 95p

Marie Erikssons Hederspris stor ras

kat.nr 17 Wyandotte Philip Hermodsson 95p

96 poäng

Kat.Nr 142 Australorps äg Jonas Alvemo

Kat.Nr 160 Kochin äg. Daniel paulrud

Kat nr 215 Benbefjädrad äg Ida Nilsson

Kat nr 286 Chabo äg Bertil Larsson

Kat.nr 170 kockin äg Daniel paulrud

Kat nr 383 Mignon Anka äg Philipe Hermodsson

95 poäng

Kat.Nr 101 Wyandotte äg Corina Frid

Kat.Nr 134 Plymouth Rock Jonas Alvemo

Kat.Nr  181 Moderna engelska Christer Larsson

Kat.Nr 184 Moderna engelska Christer Larsson

Kat.Nr 195 Hamburgare äg Sune Turesson

Kat.Nr 203 Legbar Philipe Hermodsson

Kat.Nr 222 Benbefjädrad Sune Turesson

Kat.Nr 219 Benbefjädrad Sune Turesson

Kat.Nr 235 Eikenburger Bertil Larsson

Kat.Nr 240 Sebright Bertil Larsson

Kat.Nr 288 Antwerpen Rune Jersfalk

Kat.Nr 297 Antweren Kent Sjölin

Kat.Nr 311 Watermael skägg René Johannes

Kat.Nr 313 Grubbe skägg René Johannes

Kat.Nr 316 Bosvoort Skägg René Johannes

Kat.Nr 320 Cayuga anka Philip Hermodsson

Kat.nr 334 Löpanka Pilipe Hermodsson

Kat.nr 352 Tysk peking Nina Boss

Kat.nr 367 Svensk Gul Kent Sjölin

Kat.nr  380 Mignon anka Gösta Dahlberg

Kat.nr 402 Mignon Anka Philip Hermodsson

Kat.nr 410 Frankisk Lantgås Lars Hermodsson

94 poäng

Kat.Nr 32 Wyandotte Philip Hermodsson

Kat.Nr 75 tysk dvärg Rune Jersfalk

Kat.Nr 81 Welsumer Dennis Lööv

Kat.Nr 97 Wyandotte Corina Frid

Kat.Nr 129 Brahma Gösta Östergren

Kat.Nr 156 Kochin Ingemar Bengtsson

Kat.Nr 318 Silkeshöna Lena Bengtsson

Kat.Nr 162 Kochin Jessica Aspestig

Kat.Nr 419 Skåne gås Andreas Nilsson

Kat.Nr 179 Kochin Ingemar Bengtsson

Kat.Nr 199 Hamburgare Sune Turesson

Kat.Nr 349 Kroknäbbs anka Magnus Olofsson

Kat.Nr 233 Benbefjädrade Sune Turesson

Kat.Nr 248 Sebright Bertil Larsson

Kat.Nr 266 Bantam Daniel Paulrud

Kat.Nr 298 Antwerpen Kent Sjölin

Kat.Nr 424 Frankisk Lantgås Anders Engberg

Kat.Nr 305 Antwerpen Kent Sjölin

Kat.Nr 391 Mignon anka Ida Nilsson

93 poäng

Kat.Nr 10 Sussex Lennart Nyh

Kat.Nr 37 Wyandotte Philip Hermodsson

Kat.Nr 61 svarthöna Dennis Lööv

Kat.Nr 420 Rouen anka Anne-Charlotte Hällén

Kat.Nr 79 tysk dvärg Rune Jersfalk

Kat.Nr 86 Welsumer Jenny Hamberg

Kat.Nr 144 Austarlorps Daniel Paulrud

Kat.Nr 155 Faverolle Britt-Inger Karlsson

Kat.Nr 177 Kochin Ingemar Bengtsson

Kat.Nr 330 Löpanka Benny Ask

Kat.Nr 212 Norska Järhöns Kent Sjölin

Kat.Nr 236 Sebright Bertil Larsson

Kat.Nr 261 svensk dvärg Kent sjölin

Kat.Nr 309 Watermael René Johannes

Kat.Nr 408 Frankisk Lantgås Magnus Olofsson

Kat.Nr 413 Amerikansk gås Andreas Nilsson

Kat.Nr 424 Mignon anka Ida Nilsson