HEDERSPRISLISTA VID S.F.K:s
Fjäderfäutställning på Huseby Bruk 10 – 11 oktober 2015

foto: smp

Best in Show och SRF:s vandringspris
kat. Nr. 212 Modern engelsk stridshöns  Äg. Christer larsson 97p

Jan Jenå, Flyinge, vandringspokal för juniorer till
Kat. Nr. 132 Australorps Äg. Ella Gardelius 95p

Iwan Kranthz vandringspokal till
kat. Nr. 278 Sebrigth.  Äg. Bertil Larsson  96p

Dennis Lööv:s vandringspris till bästa voljär
kat. Nr. 434 Pilgrimsgås  96p Äg. Anders Engberg

96 poäng

Kat.Nr 195 Modern engelsk Christer Larsson
Kat nr 393 Magpieanka Anders Engberg
Kat.Nr 347 Antwerpen Kenth Sjölin

95 poäng

Kat.Nr 28 New Hampshire fam Kjellsson
Kat.Nr 39 Maran Emil Persson
Kat.Nr174 New Hamshire dv Lars Mattisson
Kat.Nr 71 Appenzzeler Roy Sklander
Kat.Nr 80 svensk svarthöna Dennis lööv
Kat.Nr 303 Sebrigt Bertil Larsson
Kat.Nr 313 Chabo Britt-Inger Karlsson
Kat.Nr 357 Silke Lena Bengtsson
Kat.Nr 366 Silke Borglin/Pettersson
Kat.Nr 375 Harlekin Anka Dennis Lööv
Kat.Nr 387 Tysk peking Magnus Olofsson
Kat.Nr 201 Modern engelsk Christer Larsson
Kat.Nr 427 Lantgås Magnus Olofsson
Kat.Nr 276 Bantam Ida Nilsson
Kat.Nr 218 Arucana dv Kjetil Gudmestad
Kat.Nr 371 Silke Borglin/Pettersson
Kat.Nr 407 Smaragd anka Anders Engberg
Kat.Nr 245 Benbefjädrad Sune Turesson
Kat.Nr 52 Ó shamo Anders Engberg
Kat.Nr 102 Sussex dv. Kent sjölin
Kat.Nr 123 Wyandotte Dv Corina Frid

94 poäng

Kat.Nr 29 Sussex Lennart Nyh
Kat.Nr 44 Breda Emma Svensson
Kat.Nr 156 Kochin Lennart Holmqvist
Kat.Nr 72 Araucana Lars Mattisson
Kat.Nr 289 Sebrigth Bertil Larsson
Kat.Nr 400 Gul anka Andreas Nilsson
Kat.Nr 90 Silke Marianne Simonsen
Kat.Nr 431 Lantgås Anders Engberg
Kat.Nr 270 Bantam Ida Nilsson
Kat.Nr 152 Kochin Ingemar Bengtsson
Kat.Nr 406 Smaragd anka Emil Persson
Kat.Nr 167 Kochin Daniel Gardelius
Kat.Nr 186 gamla engelska Bertil Larsson
Kat.Nr 208 modern engelsk Richard Ytterström
Kat.Nr 241 Benbefjädrad Ida Nilsson
Kat.Nr 263 Bantam Agnes Bäckås
Kat.Nr 307 Chabo Bertil Larsson
Kat.Nr 329 Antwerpen Kent Sjölin
Kat.Nr 396 Gul anka Magnus Olofsson
Kat.Nr 424 Lantgås Emma Svensson

93 poäng

Kat.Nr 142 Kocin Dv. Daniel Gardelius
Kat.Nr 1 Australorps Emil Persson
Kat.Nr 33 Maran Lennart Nyh
Kat.Nr 87 Svarthöna Roy Sklander
Kat.Nr 178 New Hamshire Dv. Martin Nyh Tagesson
Kat.Nr 121 Wyandotte Stefan Kjellsson
Kat.Nr 118 Welsumer Kjetil Gudmestad
Kat.Nr  128 Wyandotte Joakim Eriksson
Kat.Nr 255 Benbefjädrade Sune Turesson
Kat.Nr 149 Kockin Dv. Andreas Nilsson
Kat.Nr 325 Antwerpen Jan Jenå
Kat.Nr 191 Indiska Stridshöns Dv. Marianne Simonsen
Kat.Nr 198 Moderna engelska Christer Larsson
Kat.Nr 401 Rouenanka Arne Johansson
Kat.Nr 215 Holländs vithätta Joakim Eriksson
Kat.Nr 221 Andalusier Thomas Håkansson
Kat.Nr 230 Benbefjädrad Sune Turesson
Kat.Nr 204 Moderna engelska Roy Sklander
Kat.Nr 309 Chabo Ulf Bäckås
Kat.Nr 390 Magpieanka Emil Persson
Kat.Nr 168 Kockin Dv. Daniel Gardelius
Kat.Nr 432 Lantgås Anders Engberg

Juniorer:

Agnes Bäckås
Amanda Bäckås
Martin Bäckås
Ella Gardelius
Albin Kjellsson,
Martin Tagesson Nyh
Emil Persson

Reservation för fel och felskrivningar