Ordförande:

Peter Jonsson, Växjö
tel. 070-643 67 68
epost: sodralund(a)hotmail.com

vice ordförande:
Magnus Olofsson, Lönsboda
tel. 070-513 67 07
epost: ma78olo(a)hotmail.com

Sekreterare:
Frida Åhsberg, Vislanda

vice sekreterare
och webmaster
:
Benny Ask, Växjö
epost: benny.ask64(a)gmail.com

Kassör:
Anders Gustafsson, Vislanda
tel. 0472-307 39

Ledamöter:
Lennart Nyh, Vislanda
tel. 079-332 74 58

Dennis Lööv
Änganäs, Ängsdal
342 90 Alvesta
tel. 070-228 77 10

Suppleanter:

Anna Svedlund
Therese Ivarsson
Wiveka Delin

Hedermedlemmar:

Arne Johansson, Vislanda
Valborg Johansson, Tingsryd
Ruth Petersson, Ingelstad
Erich Zerull, Ingelstad
Marie Eriksson, Ingelstad
Inga-Britta Palmér, Norrhult